รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะสังเกตุการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการ ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ โดยพื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของ พันโท ไพรรัตน์ ดาษดา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ณ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

  

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube