แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

     พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี หลังจากนั้นได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งการจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภแเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube