แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบงานขุดลอกคลองลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบงานโครงการขุดลอกคลองลำนางรองจากการดำเนินการของหน่วยทหารช่างกองทัพภาคที่ 2 และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ประโยชน์จากการดำเนินการและจัดให้มีโครงการต่อเนื่องสืบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนใหนพื้นที่และได้ส่งมอบบริเวณพื้นที่โครงการตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube