กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 พลโท สนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นการสวดมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยแม่ทัพภาคที่ 2 มีดำริให้กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสวดมนต์ฯในวันที่ 28 ของทุกเดือน โดยมีกำลังพล ผู้บังคับบัญชา นายสิบและลูกจ้าง กองทัพภาคที่ 2 เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube