รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้ประสานงานการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 ภายใต้แนวคิด CQI

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้ประสานงานการจัดการความรู้ กองทัพภาคที่ 2 ภายใต้แนวคิด CQI ( Continues Quality Improvement ) เพื่อสนองตอบการทำงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องในภาวะปัจจุบัน มุ่งเน้นผลสำฤทธิ์ รวดเร็วในการปฏบัติการติดต่อประสานการทำงาน ซึ่งผู้อบรมมาจากหน่วยและผู้ปฏิบัติงานจริง ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube