พลโท ยงยุทธ สอนไม้ รองจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ที่ได้เดินทางมามอบนโยบายในการบริหารและอบรม บรรยายการตรวจราชการปฏิบัติแบบมุ้งเน้นสัมฤทธิ์ผล

     พลโท กฤต ผิวเงิน  ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลโท ยงยุทธ สอนไม้ รองจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ที่ได้เดินทางมามอบนโยบายในการบริหารและอบรม บรรยายการตรวจราชการปฏิบัติแบบมุ้งเน้นสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube