แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู ในพิธีเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ ยังโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ และตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube