รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการเปิดปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการเปิดปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ซึ่งจะเริ่มในห้วงวันที่ 1-12 เมษายน 2561 ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 รับผิดใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีทหารกองเกินที่จะเข้าตรวจเลือกจำนวน 149,046 นาย และจะผ่านการตรวจเลือกในปีนี้ ยอดจำนวน 43,623 นาย หรือ 29.27%  ของจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือก แบ่งตามแผนกทหาร

     1.แผนกทหารบก ส่งพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 19,391 นาย ช่วยกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 17,013 นาย ช่วยกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1,237 นาย และช่วยกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 817 นาย

     2.แผนกทหารเรือ ช่วยกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 4,000 นาย ช่วยกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 1,965 นาย ช่วยกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 12,000 นาย

    3.แผนกทหารอากาศ ช่วยกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1,323 นาย ช่วยกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 2,000 นาย

   พร้อมทั้งในปีนี้การตรวจเลือกเป็นปีแรกที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้กองทัพภาคที่ 2 จัดหาทหารกองประจำการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสนับสนุนให้กับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 ถือเป็น “พระกรุณามหาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้” 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube