รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านพักทหารบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านพักทหารบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนำจิตอาสาในพื้นที่และชุมชนบ้านพักทหารร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ้านพักอาศัยและขุดลอกลำรางที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุม ให้สะอาดน่าอยู่ ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านพักทหารค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube