รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น โดยมี พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube