รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดอำนาจเจริญ

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน ของกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และในช่วงบ่าย รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัด อำนาจเจริญ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งการดำเนินการภายใต้การควบคุมอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 มีความมุ่งหวังให้กำลังพลปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และบูรณาการแผนงานที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเป็นไปตามโรดแม็ปที่ได้กำหนดไว้

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest