แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมสัปดาห์มาฆบูชามหามงคล ประจำปี 2561 ณ วัดสระเพลง อำเภอพิมาย

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมสัปดาห์มาฆบูชามหามงคล ประจำปี 2561 ซึ่งวันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แด่พระภิกษุสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากทรงตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ทางวัดสระเพลงจึงได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ วัดสระเพลง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube