รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจทับลานดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุง

         พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจทับลาน และฟังบรรยายการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจทับลานที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานในห้วงที่ผ่านมา ณ ที่ทำการหน่วยเฉพาะกิจทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube