แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ณ จังหวัดอุบลราชธานี

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 , หัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ให้การต้อนรับ

     ซึ่งแม่ทัพภาคที่ ๒ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ได้ขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน บูรณาการร่วมกัน และสนับสนุนการขับเคลื่อนตามโครงการดังกล่าว อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดเป็น ๓ ประสาน ราษฎร์ รัฐ และเอกชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนา ได้อย่างยั่งยืน ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง พร้อมน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักคิดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน คนไทย มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ต่อไป

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube