สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563  พันเอก หญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 นำคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นำความห่วงใยจาก นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
     พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับประชาชนผู้ที่เดือดร้อน พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ ที่เสียสละเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ในครั้งนี้
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube