นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ประธานเปิดโครงการ “โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำละงพลที่พิการ และทุพพลภาพของกองทัพบก ประจำปี 2562” ครั้งที่ 5

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563   รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ประธานเปิดโครงการ “โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำละงพลที่พิการ และทุพพลภาพของกองทัพบก ประจำปี 2562” ครั้งที่ 5 โดยมี พันเอกหญิง ภัทรวรรณ รุ่งศรีทอง รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฯ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ในห้วงที่ผ่านมา ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube