คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สมาชิกหน่วยขึ้นตรงสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดบริเวณพุทธศาสนถานวัดโบสถ์ โดยรอบพื้นที่ ณ พื้นที่พุทธศาสนสถาน กรมทหารราบที่ 23 วัดโบสถ์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube