นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับมอบนโยบาย และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ในห้วงที่ผ่าน

     รศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับมอบนโยบาย และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ในห้วงที่ผ่าน พร้อมมอบนโยบายให้กับ ประธานสมาคมแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยมี คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมฯ ที่ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ หลังจากนั้นได้มีงานจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับคู่สมรสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศสูงขึ้น ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube