พิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

     ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ธรากร ธรรมวินทร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และ พลโท ธัญญา เกียรติสาร เป็น เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 ทางสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จึงได้จัด พิธีรับส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ระหว่าง คุณ สุรดา ธรรมวินทร (ท่านเดิม) กับ คุณ ปาริชาต เกียรติสาร (ท่านใหม่) พร้อมแสดงความยินดีกับ ภริยา นายทหารที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นและหมุนเวียนตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 4 กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

Total Page Visits: 58 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube