กอ.รมน.ภาค 2 เปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดนครราชสีมา

     พันเอก สมศักดิ์ สงทามะดัน หัวหน้าฝ่ายประสานความมั่นคงแบบพิเศษ ศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ให้การต้อนรับ, พร้อมคณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมพิธี, มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน,

     โดยวิทยากรได้อบรมเรื่องสิทธิและหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญปี 60, ความมั่นคงของชาติ และหน้าที่พลพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหน้าที่ของพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมรักในระบอบประชาธิปไตย” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 แห่ง เพื่อจัดโครงการดังกล่าว ในห้วง 3 – 8 และ 11 กุมภาพันธ์ 2563

Total Page Visits: 172 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube