กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ปรับปรุ่งซ่อมแซมที่พักอาศัยและหน้าต่างให้กับ นาง บน ศิริพันธ์

     กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการณ์ ปรับปรุ่งซ่อมแซมที่พักอาศัยและหน้าต่างให้กับ นาง บน ศิริพันธ์ บ้านเลขที่ 13 ม.5 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น เป็นผู้ป่วยติดเตียงและด้อยโอกาส เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด