กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทยจิตรอาสาจังหวัดยโสธร

     กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร  จัดกำลังพล “เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทยจิตรอาสาจังหวัดยโสธร” ณ วัดบ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำความดีร่วมจิตอาสาพัฒนาวัด ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนที่จะได้มาพบปะร่วมกัน สร้างบุญ สร้างกุศล เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด