แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ทั้งในด้าน กำลังพล, ยุทโธปกรณ์, เอกสารหลักฐาน, เครื่องช่วยฝึก, สนามฝึก ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการฝึกทหารใหม่ของแต่ละหน่วย เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 และหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด