การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบประจำปี 2560

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร   รองแม่ทัพภาคที่ 2  ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบประจำปี 2560   ซึ่งในการฝึกครั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ…

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “โปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศ สานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและ…

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ จำนวน7 ชุด จาก ผช.ศ.ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัลย์

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ จำนวน7 ชุด จาก ผช.ศ.ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัลย์  ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย…

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

     พันเอก พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ…

พลโท ศักดา เปรุนาวิน แม่ทัพน้อยที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง กองทัพภาคที่ 2

     พลโท ศักดา เปรุนาวิน  แม่ทัพน้อยที่ ๒ และ คณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีวางศิลากฤกษ์เจดีย์พุทธรัตนมณีมงคลชัย ณ สวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีวางศิลากฤกษ์เจดีย์พุทธรัตนมณีมงคลชัย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ณ…

กองทัพภาคที่ 2 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย ณ ตลอดแนวคลองลำตะคอง

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ดำเนินการเร่งรัดตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา การกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยกองทัพภาคที่ 2 ในห้วงที่ผ่านมา เพื่อติดตามผลและพัฒนาความสัมพันธ์ผู้นำชุมชนรับทราบปัญหา

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยกองทัพภาคที่ 2 ในห้วงที่ผ่านมา…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในกิจกรรมเต้นแอโรบิค และกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทภ.2”

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในกิจกรรมเต้นแอโรบิค และกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทภ.2”…

ทภ.2 เปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.2 ประจำปี 2560

     พลตรี สนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560…

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมจังหวัดขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม 3 ฝ่าย รักษาความปลอดภัย…