การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

     มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นำความห่วงใยจาก…

เสธนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณด้านการรักษาความสงบเรีบยร้อย เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสธนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการในพื้นที่เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและมอบเงินให้กับผู้ที่ประสบวาตภัย

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและมอบเงินให้กับผู้ที่ประสบวาตภัย…

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

     คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้ คุณภัสสร์ศิริ เพ็งกรูด รองประธานสมาคมฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุน…

ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ชมการฝึกกรมเฉพาะกิจทหารม้า ประจำปี 2560

     พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ชมการฝึกกรมเฉพาะกิจทหารม้า ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง…

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ…

แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2)      พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่…

แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     วันนี้ (๑ พ.ค.๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตำบลเข้มแข็งของตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตำบลเข้มแข็งของตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า…