การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีเปิดงาน”20ปี…

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีเปิดงาน   "20 ปี เมล็ดพันธุ์แห่งความภักดี...ใต้ร่มพระบานมี"  ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบประจำปี 2560

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร   รองแม่ทัพภาคที่ 2  ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบประจำปี 2560   ซึ่งในการฝึกครั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 รับผิดชอบการฝึกฯ …
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ…

     พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและ เพิ่มผืนป่าทั่วประเทศไทย สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ จำนวน7 ชุด จาก ผช.ศ.ดร. พิพัฒน์…

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ จำนวน7 ชุด จาก ผช.ศ.ดร. พิพัฒน์ เหลืองลาวัลย์  ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย มทส. ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพและฝึกงานให้แก่ผู้พิการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ…

     พันเอก พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ศักดา เปรุนาวิน แม่ทัพน้อยที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ…

     พลโท ศักดา เปรุนาวิน  แม่ทัพน้อยที่ ๒ และ คณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง กองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา      การฝึกในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีวางศิลากฤกษ์เจดีย์พุทธรัตนมณีมงคลชัย ณ สวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีวางศิลากฤกษ์เจดีย์พุทธรัตนมณีมงคลชัย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ณ สวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6…
อ่านเพิ่มเติม...