การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประชุมคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปรามปราบการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 โดย…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า 23 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ ห้อง MCC…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า 23 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ไทยได้รองชนะเลิศอันดับ 1 และมอบรางวัล Most Voluable Players Award ให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ณ ห้อง MCC HALL…
อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

     มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ใน 6 ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ทั้งในด้าน กำลังพล, ยุทโธปกรณ์, เอกสารหลักฐาน, เครื่องช่วยฝึก,…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นำความห่วงใยจาก แม่ทัพภาคที่ 2 มายังน้องทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก เพื่อขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ…
อ่านเพิ่มเติม...