การเรียกดูหมวดหมู่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมติดตามอาการและให้กำลังใจแก่ สิบเอก จีรพรรณ ทองภูบาล

     พันเอก สมบัติ จินดาศรี     รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์   และ พันโท นายแพทย์ จิตกานต์ อรรคธรรม…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ ตรวจศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของค่ายวีรวัฒน์โยธิน

     พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

     เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 บก.ควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจัประจำอำเภอหนองสูง ร่วมกับราชการทุกภาคส่วน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น…

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนและประชาชน…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม “ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง”

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560   จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเรียง และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน…

กกล.รส.จว.อำนาจเจริญ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการฝึกอบรมผู้นำชุมชนขึ้น

     กกล.รส.จว.อำนาจเจริญ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการฝึกอบรมผู้นำชุมชนขึ้น…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัด เนื่องในห้วงวันเข้าพรรษา

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัด…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”จังหวัด เคลื่อนที่ เติมรอยยิ้ม เพิ่มความสุขให้คนกุดชุม ประจำปีงบประมาณ 2560

     เมื่อ 18 กรกฏาคม 2560  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร…

กองบัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ ตรวจศูนย์ร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:00 น.  พันเอก สาธิต เกิดโภค  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ จัดชุดร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ( พอ.สว.)ฯ ในพื้นที่ โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ โดย ชุดปฏิบัติการที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6…