การเรียกดูหมวดหมู่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ นขต.ทภ.2

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย จัดกำลังพลลงพื้นที่ฟื้นฟูสถาพพื้นที่จังหวัดเลยหลังน้ำท่วม

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดเลย ที่ผ่านมา ณ วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) อำเภอเมือง จังหวัดเลย…
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม “จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง”

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสินไชย ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดชุดหมอเดินเท้า เข้าพบผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดชุดหมอเดินเท้า เข้าพบผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย นำโดยพันเอกอำนวย ยอดพันธ์…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2530 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

     กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"…

กองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ เข้ามอบชุดนักเรียนให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ จัดชุดกิจการพลเรือน…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม “ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย”

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการอำเภอโกสุมพิสัย ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านบ้านป่าเป้า ตำบลยางน้อย…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม “ป่างาม น้ำดี จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติบูชาพ่อของแผ่นดิน ด้วยพลังประชารัฐ”

     เมื่อ 17 พฤษภาคม 2560 พันเอกธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม “ป่างาม น้ำดี…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

     เมื่อ 18 พฤษภาคม 2560 พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการมณฑลทหารบก ที่ 27 และ พันเอกชินวิช เจริญพิบูลย์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบทที่ 27…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองนางหงษ์

     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา จัดกำลังพล ร่วมกับ นาย ชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเล, นาวาอากาศเอก…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรม “โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน”

     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พันโท ภคพล มีทิพย์ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย จัดการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องที่ / ท้องถิ่นของจังหวัดเลย ปี 2560 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พันเอกประเสริฐ สิงขรเขียว รองเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม…