กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือในการปลูกป่า ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภักดี”

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 พลตรี สมชาติ แน่นอุดร ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานการประชุมการดำเนินการตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภักดี” ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ” จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เข้าตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง”

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลา และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝาย

     เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 26

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 26…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการกิจกรรมเสาธง 5 นาที ณ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

     เมื่อ 17 พ.ค.2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการกิจกรรมเสาธง 5 นาที ณ โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ตำบล ธัญญา…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ (หมอเดินเท้า) แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ (หมอเดินเท้า) แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน      เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย จัดกำลังพลลงพื้นที่ฟื้นฟูสถาพพื้นที่จังหวัดเลยหลังน้ำท่วม

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดเลย…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม “จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง”

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสินไชย ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอาสาสมัครทหารพรานทดแทนการสูญเสีย กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอาสาสมัครทหารพรานทดแทนการสูญเสีย กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560…

“ทหาร” ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ

"As Much As We Can" ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ เมื่อใดที่ใส่เครื่องแบบ เราจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้…