พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมกองร้อยเตรียมพร้อมกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561  พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมกองร้อยเตรียมพร้อมกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8   เพื่อตอบสนองภารกิจในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การสกัดกั้นยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบ โดยกองพลทหาราบที่ 3 เป็นหน่วยงานหลักมอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงจัดการฝึกและเตรียมพร้อมทุกภารกิจที่มอบหมาย     โดยมี พันโท ใหญ่ยิ่ง หาญสุทธิธรรม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ให้การต้อนรับและนำตรวจความพร้อม ณ สนามกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!