กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนก่อสร้างฝายสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น โดย ร้อยตรีเดชา ประสมศรี จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน และนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ร่วมกิจกรรมก่อสร้างฝายหินทิ้ง ตามโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภคในฤดูแล้ง ได้ดำเนินการ จำนวน 2 ฝาย ฝายหินทิ้งแบบประชาอาสา บ้านกระพี้ ม.8 และบ้านเหล่า ม.3 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!