พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ พบปะประชนที่มาร่วมพิธีการเปิด “แปลงเกษตรประชารัฐตามแนวศาสตร์พระราชา” บ้านอินทร์แปลง ตำบลโคกก่อง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!