ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรม ” หว่านวันแม่และมอบโคไถ่ชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

     พลตรีวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรม ” หว่านวันแม่และมอบโคไถ่ชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พันโทสิริรัฐ หนองแสง ผู้บังคับกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ให้การต้อนรับ ในการนี้มี กำลังพล นายทหาร,นายสิบ/ครอบครัว, และพลทหาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!

ปิดโหมดสีเทา