กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกำลังพลเข้าพบปะประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสาธง 5 นาที

     กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกำลังพลเข้าพบปะประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสาธง 5 นาที โดยมีการประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาล/คสช., การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ, อุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบวินัย ณ โรงเรียนบ้านกุงชัย ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!