รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบประจำปี 2560

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร   รองแม่ทัพภาคที่ 2  ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบประจำปี 2560   ซึ่งในการฝึกครั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 รับผิดชอบการฝึกฯ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เยี่ยมชมการฝึกการปฏิบัติการเข้าชิงตัวประกัน , การปฎิบัติการจิตวิทยาและการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชนของกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกฯ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!