กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทยจิตรอาสาจังหวัดยโสธร

     กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร  จัดกำลังพล “เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหาดไทยจิตรอาสาจังหวัดยโสธร” ณ วัดบ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำความดีร่วมจิตอาสาพัฒนาวัด ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนที่จะได้มาพบปะร่วมกัน สร้างบุญ สร้างกุศล เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!