กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม “ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย”

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการอำเภอโกสุมพิสัย ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านบ้านป่าเป้า ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย และโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ณ บริเวณคลองกุดกอก บ้านป่าเป้า ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมรักษาฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!