แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ทั้งในด้าน กำลังพล, ยุทโธปกรณ์, เอกสารหลักฐาน, เครื่องช่วยฝึก, สนามฝึก ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการฝึกทหารใหม่ของแต่ละหน่วย เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 และหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!