สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!