รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 370 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะมาพัฒนาสังคมไทยในวันข้างหน้าให้เป็นสังคมไทยที่น่าอยู่และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!