แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ผลัดที่ 1/60 หน่วยฝึกฯ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ผลัดที่ 1/60 และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับหน่วยฝึก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องราชาวดีแกรนด์ฮอลล์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!