กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

     วันที่ 17 เม.ย.60 พันเอก สรณ์สิริ พลเขตร หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการพิเศษ สนธิกำลัง 3 ฝ่าย ในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จุดคมนาคมที่สำคัญของจังหวัดเลย ได้แก่ สถานีรถยนต์โดยสารจังหวัดเลย,อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเลย การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!