กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงให้บริการประชาชนอย่างเข้มแข็ง ทั้ง 2 จุดบริการประชาชน

     เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดกำลังพลประจำจุดบริการประชาชน สนธิกำลังร่วม 3 ฝ่าย บริเวณสถานีขนส่งุอบลราชธานี และสถานีรถไฟ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือให้ข้อมูลเส้นทาง ติดต่อ – สอบถามอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิด ประชาชนยังคงเดินทางกันอย่างหนาแน่นและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือให้บริการเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!