กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจความเรียบร้อยและจัดระเบียบ รถตู้ รถโดยสารประจำทาง เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ขับขี่ทำผิดระเบียบและ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

      กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจความเรียบร้อยและจัดระเบียบ รถตู้ รถโดยสารประจำทาง เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ขับขี่ทำผิดระเบียบและ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งยังรับทราบปัญหาในการเดินทางของประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทรถขนส่ง พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอย่างดี ประชาชนพึงพอใจ เมื่อ 17 เม.ย.60 เวลา 0900

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!