สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงซุ้มประตูและภูมิทัศน์ ค่ายพระยอดเมืองขวาง มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงซุ้มประตูและภูมิทัศน์ ค่ายพระยอดเมืองขวาง

ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงซุ้มประตูและภูมิทัศน์

1. ประกาศ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!