ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ ๒๕

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดงานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายใน

1. ประกาศ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!