แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ผลัดที่ 1/60 หน่วยฝึกฯ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ผลัดที่ 1/60 และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับหน่วยฝึก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องราชาวดีแกรนด์ฮอลล์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด