กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกำลังพลซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

     วันที่ 17 เมษายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ ในพื้นที่ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู คือบ้านของ นางหนูจันทร์ เครือลี ปัจจุบันดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย ประชาชนรู้สึกดีใจ และขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด