รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้

     พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน และยกระดับผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการให้เข้าใจทิศทางในการจัดการความรู้ สามารถนำแผนแม่บทในการจัดการความรู้ของกองทัพภาคที่ 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!