ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓

ดาวโหลด ประกาศ

ดาวโหลด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ดาวโหลด บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ร.13

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!