ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถว นายทหารสัญญาบัตร ของ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ประกาศกองทัพภาคที่ 2
เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงตึกแถว นายทหารสัญญาบัตร ของ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
มณฑลทหารบกที่ 22 โดยใช้เงินรายรับพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (E-bidding)

ดาวโหลด ประกาศ

ประกาศ e-bidding

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!