ผบ.มทบ.22 ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพิ่อให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย

    กองทัพภาคที่ 2 โดย พล.ต.อชิร์ฉัตร โรจนภิรมย์ ผบ.มทบ.22 ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพิ่อให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งได้นำชุดช่วยเหลือประชาชน มทบ.22 เข้าช่วยเหลือในขั้นต้นและได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!